DSpace Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Harconiţa, Elena; Mihaluţa, Lina; Topalo, Valentina; Ciobanu, Silvia (Biblioteca Ştiinţifică USARB, 2019)
  Expoziţia online Contribuţiile bibliotecarilor USARB la a 74-a aniversare propune peste 300 titluri de documente: monografii, manuale, cursuri universitare, articole şi comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice ...
 • Harconiţa, Elena; Mihaluţa, Lina; Topalo, Valentina; Ciobanu, Silvia (Biblioteca Ştiinţifică USARB, 2019)
  Expoziţia Contribuţii ştiinţifico-didactice ale profesorilor universitari 2018 - 2019, sistematizată pe facultăţi, catedre propune utilizatorilor peste 130 de documente: monografii, dicţionare, enciclopedii, manuale, ...
 • Codreanu, Aurelia; Stanţieru, Svetlana (USARB, 2019)
  Cartea este adresată în mod deosebit studenţilor şi masteranzilor de la facultăţile de Litere, profesorilor de la disciplinele umanistice din învăţământul universitar şi preuniversitar, tuturor oamenilor de cultură interesaţi ...
 • Stanțieru, Oxana (USARB, 2019)
  The present article aims at taking into discussion the ethical dimension of the memoir, proving that the ethical dangers of this genre come from the fact that it is deep-rooted in the real world and consequently makes ...
 • Volontîri, Olesea (USARB, 2019)
  The way of organizing dual learning requires the search for teaching models of content selection and teaching of the "General training" component, including computer science, through massive use of information and communication ...

View more