Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/850
Title: Ghid pentru promovarea practicii pedagogice la matematică la specialitatea "Matematică şi Informatică"
Authors: Zastînceanu, Liubov
Keywords: matematica
practica pedagogică
învătamânt superior
indicaţii metodice
Issue Date: 2011
Publisher: USARB
Citation: Zastînceanu, Liubov. Ghid pentru promovarea practicii pedagogice la matematică la specialitatea "Matematică şi Informatică" / Liubov Zastînceanu, Natalia Gaşiţoi ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Fac. de Ştiinţe Reale, Catedra de Matematică. - Bălţi, 2011. - 7 p.
Abstract: Practica pedagogică la matematică constituie o parte componentă obligatorie a procesului de pregătire a profesorilor de matematică şi asigură corelaţia dintre pregătirea teoretică a viitoarelor cadre didactice şi activitatea lor practică în instituţiile preuniversitare de învățământ. Obiectivele practicii pedagogice sunt axate pe formarea la studenţi a competenţelor necesare proiectării, organizării, desfăşurării eficiente şi evaluării activităţii instructiv-educative în ciclul gimnazial şi liceal.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/850
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ghid_matem_inf-1.pdf489,13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons