Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/820
Title: Management educaţional : Bibliogr. selectivă
Authors: Scurtu, Elena
Keywords: management educaţional
bibliografii
Issue Date: 2003
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică
Citation: Management educaţional : Bibliogr. selectivă / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt.; alcăt. E. Scurtu ; red. resp. L. Stupacenco ; ed. îngr. de E. Harconiţa. - Bălţi, 2003. - 170 p. - ISBN 9975-931-31-6.
Abstract: Lucrarea are scopul de a pune la dispoziţia specialiştilor informaţii referitoare la volumele extrem de utile din domeniul dirijării învăţământului. Considerăm, că această primă încercare în Republica Moldova de-a aduna în coperţile unei publicaţii o bibliografie în mai multe limbi, va înlesni cu siguranţă activitatea inerentă nu numai unui director de şcoală, a adjuncţilor, profesorilor, a cadrelor didactice universitare, a studenţilor , viitori organizatori şi manageri instituţionali. Publicaţiile propuse (739 informaţii) şi structurate pe compartimente vor acoperi mai multe sfere de interes profesional.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/820
ISBN: 9975-931-31-6
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
manag_ed.pdf590,41 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons