Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/803
Title: „ABC"- ul elaborării şi susţinerii unei teze Ştiinţifice: de an de licenţă, de masterat : (Îndrumar metodologico-practic)
Authors: Buzdugan, Vasile
Nicorici, Maria
Stadnic, Stanislav
Keywords: indicaţii metodice
teza de master
teza de licenţă
Issue Date: 2011
Citation: "ABC"-ul elaborării şi susţinerii unei teze ştiinţifice: de an de licenţă, de masterat : (Îndrumar metodologico-practic) / Vasile Buzdugan, Maria Nicorici, Stanislav Stadnic [et al.] ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie. - Bălţi : Presa universitară bălţeană, 2011. - 60 p.
Abstract: Lucrarea reprezintă un ghid - reper pentru parcurgerea ascensiunii şi edificarea studentului în materie de calificaţie ca cercetător ştiinţific, începând cu identificarea interesului, conturarea aspectului şi temei de cercetare şi fructificarea cercetării într-o lucrare ştiinţifică – o teză de an, lucrare de licenţă / de masterat, precum şi indicaţii metodice vizând elaborarea acestor lucrări şi susţinerea lor în faţa comisiilor de evaluare respective. Ghidul se adresează: celor care intenţionează să realizeze o lucrare ştiinţifică (studenţi, masteranzi, eventual şi doctoranzi), furnizând sfaturi cu privire la modul de realizare a tezelor; profesorilor coordonatori ca instrument de îndrumare unitară şi sistematică a studenţilor; comisiilor de examinare, ca suport pentru instituirea unor criterii unitare de evaluare a unor astfel de lucrări.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/803
ISBN: 978-9975-50.047-0
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ghid_teze.pdf1,05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons