Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/799
Title: Dreptul ca sistem şi sistemul dreptului
Authors: Mohorea, Efim
Botnari, Elena
Eşanu, Roman
Keywords: manuale de drept
filosofia dreptului
sisteme de drept
Issue Date: 2009
Publisher: USARB
Citation: Mohorea, Efim. Dreptul ca sistem şi sistemul dreptului / E. Mohorea, E. Botnari, R. Eşanu ; Univ. de Stat "A. Russo", Fac. Drept, Catedra Drept Public. - Bălţi, 2009. - 106 p. : fig.
Abstract: Acest studiu reprezintă o viziune filosofică şi ştiinţifică asupra dreptului din punct de vedere al Teoriei Generale a Sistemelor (TGS). El este consacrat problemei a ceea ce este dreptul din punct de vedere al filosofiei dreptului, ştiinţelor dreptului şi teoriei generale a sistemelor (TGS). Ideea de care s-au condus autorii constă în aceea că o viziune generală asupra dreptului, realizată pe baza metodologiei sistemice ar permite să prezentăm esenţa dreptului într-o concepţie unitară despre acest sistem normativ specific care contribuie efectiv la organizarea vieţii sociale, de rînd cu alte sisteme de norme – etice, religioase, tehnice ş.a. Lucrarea este adresată studenţilor, masteranzilor facultăţilor şi specializărilor juridice, doctoranzilor şi profesorilor în domeniul dreptului.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/799
ISBN: 978-9975-931-55-7
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dr_ca_sistem.pdf1,03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons