Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/794
Title: Obligativitatea respectarii principiului rolului activ şi al executării operative a documentelor executorii de către executorul judecatoresc, din perspectiva deontologiei profesionale [Articol]
Other Titles: The Liability to Observe the Principle of the Active Role and the Operative Execution of the Executive Documents by the Judicial Executor from the Perspective of the Professional Ethics
Authors: Capcelea, Valeriu
Keywords: coduri deontologice
executori judecatoresti
Issue Date: 2012
Publisher: USARB
Citation: Capcelea, Valeriu. Obligativitatea respectarii principiului rolului activ şi al executării operative a documentelor executorii de către executorul judecatoresc, din perspectiva deontologiei profesionale / Valeriu Capcelea, Iulian Capcelea, [2012?]. - 6 p.
Abstract: Acest articol abordează problemele ce ţin de obligativitatea principiului rolului activ şi al executării operative a documentelor executorii de către executorul judecătoresc din perspectiva deontologiei profesionale. Sunt analizate facultăţile morale care sunt necesare executorului judecătoresc în activitatea lui reieşind din Codul deontologic al executorului judecătoresc din România şi Republica Moldova. O deosebită atenţie este acordată onestităţii, competenţei, simţului datoriei şi al datoriei morale, facultăţi care trebuie să ghideze activitatea executorului judecătoresc în vederea materializării rolului activ şi a executării operative a documentelor executorii.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/794
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
obligativitate.pdf319,83 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons