Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/762
Title: Tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile, eşecurile şi avatarurile ei
Authors: Capcelea, Valeriu
Keywords: structură socială
tranziţie moldovenească
Issue Date: 2012
Publisher: ARC
Citation: Capcelea, Valeriu. Tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile, eşecurile şi avatarurile ei / Valeriu Capcelea ; red.: George Gheţu. - Ch. : ARC, 2012 (Tip. "Serebia"). - 190 p.
Abstract: În monografie sînt abordate problemele care se referă la tranziţia moldovenească: fazele, elementele structurale, dimensiunile, paradoxurile şi avatarurile ei. Este efectuată o abordare filosofică, interdisciplinară şi globală a schimbărilor şi transformărilor sociale (a comportamentelor, mentalităţilor, eticii, valorilor etc.) care se produc la noi în ţară cu scopul de a realiza tranziţia de la totalitarism spre democraţie şi trecerea de la economia planificată la economia de piaţă. Lucrarea se fundează pe o abordare sistemică, propunîndu-şi să efectueze o analiză epistemologică a multidimensionalităţii tranziţiei, să ofere răspunsuri şi să propună unele soluţii pentru a rezolva problemele cu care ea se confruntă. Lucrarea este destinată filosofilor, sociologilor, politologilor, istoricilor, studenţilor. Ea prezintă interes şi poate fi utilă pentru un cerc larg de cititori, mai ales, pentru cei ce se interesează de perspectivele rezolvării problemelor cu care se confruntă tranziţia autohtonă, de situaţia actuală, de viitorul evoluţiei Republicii Moldova.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/762
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tranzitie_mold.pdf1,53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons