Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/720
Title: Tehnologii informaţionale de comunicare : (pentru studenţii Fac. de Economie şi Şt. ale Naturii şi Agroecologie) : Note de curs
Authors: Popov, Lidia
Keywords: tehnologii informaţionale
sisteme de operare
Microsoft Office
comunicare pe internet
poşta electronică
Issue Date: 2006
Publisher: USARB
Citation: Popov, Lidia. Tehnologii informaţionale de comunicare : (pentru studenţii Fac. de Economie şi Şt. ale Naturii şi Agroecologie) : Note de curs / Lidia Popov ; rec.: Valeriu Cabac, Galina Petcu, Nona Deinego ; red.: Radames Evdochimov ; Univ. de Stat "Alecu Russo", Fac. Tehn., Fizică, Matem. şi Inf., Catedra Electr. şi Inf.. - Bălţi : Presa univ. bălţeană, 2006. - 96 p.: 15.29. Bibliogr. p. 95.
Abstract: Cursul „Tehnologii informaţionale de comunicare” este constituit din şapte capitole, fiecare abordând probleme specifice de informatică. Cursul de lecţii este recomandat tuturor studenţilor ce vor să facă cunoştinţă cu bazele informaticii la nivel elementar, îndeosebi studenţilor Facultăţilor Economie şi Ştiinţe ale Naturii şi Agroecologie. Scopul general al disciplinei constă în iniţierea studenţilor în problematica informaticii şi tehnicii de calcul, formarea aptitudinilor şi competenţelor în studierea generală a mijloacelor informatice, în primul rând a calculatoarelor personale şi aplicaţilor de bază din pachetul Microsoft Office 2002.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/720
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
note_curs.pdf513,38 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons