Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/697
Title: Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizator : studiu comparativ 2010–2011
Authors: Iulic, Margarita
Vacarciuc, Valentina
Keywords: monografii
studiu
Issue Date: 2011
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Biblioteca Ştiinţifică şi transferul de informaţie către utilizator : studiu comparativ 2010–2011 / Margarita Iulic, Valentina Vacarciuc ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. : E. Stratan, L. Răileanu, A. Cucu ; lector : G. Mostovic ; design: S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia Profesionalizare)
Abstract: Scopul cercetării este evaluarea rolului Bibliotecii Ştiinţifice Universitare „Alecu Russo” în vederea îndeplinirii excelente a misiunii privind acoperirea eficientă, informaţional – documentară a procesului didactic, de cercetări stiinţifice, asistenţa utilizatorilor în procesul de selectare şi utilizare a informaţiei, determinarea căilor şi mijloacelor de sporire a calităţii tuturor serviciilor prestate, diversificarea acestora
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/697
ISBN: 978-9975-50-071-5
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bibl_utilizator.pdf2,24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons