Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/690
Title: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USB „Alecu Russo” 2005-2010 : Bibliorg. sel.
Authors: Scurtu, Elena
Fotescu, Maria
Nagherneac, Anna
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Ciobanu, Silvia
Keywords: bibliografii
publicatii stiintifice
profesori universitari
bibliotecari universitari
Issue Date: 2011
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor USB „Alecu Russo” 2005-2010 : Bibliorg. sel. / Elena Scurtu, Maria Fotescu, Ana Nagherneac ; ed. îngr. de : E. Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; desing/cop./machetare: Silvia Ciobanu ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 368 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-065-4.
Abstract: Încâ în ultimul deceniu al secolulului trecut s-a încetăţenit o frumoasă tradiţie ca la fiecare 5 ani contribuţiile ştiinţifice ale cadrelor didactice şi bibliotecarilor Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, să fie adunate într-un singur volum, o carte de vizită pe un anumit spaţiu temporal şi mai multe spaţii domeniale. În actualul impunător volum sînt prezentate toate lucrările elaborate şi editate în anii 2005 – 2010: monografii, studii, manuale, ghiduri, dicţionare, reviste, articole tipărite în publicaţiile în serie din ţară şi străinătate. Printr-o fructuoasă colaborare cu cadrele didactice, bibliotecarii au realizat controlul bibliografic instituţional, descriind cu meticulozitate fiecare unitate din cele 2 549 incluse în aceasta lucrare. Primul capitol cuprinde informaţii despre materialele conferinţelor universitare, Buletinul Rectoratului şi revistele Artă şi educaţia artistică, Fizică şi Tehnică, Limbaj şi Context, Glotodidactica, Noua Revistă Filologică, SEMN, Sintagmele. Tehnocopia.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/690
ISBN: 978-9975-50-065-4
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
contrib_final.pdf2,93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons