Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/688
Title: Presa românească în colecţiile bibliotecii : ultimele decenii ale sec. XIX şi primele decenii ale sec. XX : contribuţii bibliografice
Keywords: bibliografii
presa
Biblioteca Ştiinţifică a USARB
reviste literare
Issue Date: 2012
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Presa românească în colecţiile bibliotecii : ultimele decenii ale sec. XIX şi primele decenii ale sec. XX : contribuţii bibliogr. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt. : E. Scurtu, A. Nagherneac, D. Cosumov ; red. resp. E. Harconiţa ; red. lit. : G. Mostovic ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design / cop. S. Ciobanu. – Bălţi, 2012. – 978-9975-931-26-7.
Abstract: În colecţia Vestigia Semper Adora (iniţiată în anul 2008), fascicula 1, a fost editat acest volum care contabilizează cca 2 050 de notiţe bibliografice din presa românească, ultimele decenii ale sec. XIX – primele decenii ale sec. XX, deţinute în fondurile Bibliotecii Ştiinţifice USARB: Convorbiri literare (anii 1879-1936), Revista Fundaţiilor Regale (anii 1934-1940) şi Viaţa Românească (anii 1912-1940). Lucrarea conţine 277 de pagini şi este structurată pe domenile de ştiinţă: Cunoaştere şi cultură. Civilizaţie. Progres; Filozofie. Morală. Etică. Estetică; Psihologie. Logică. Religie; Sociologie. Politică; Economie. Ştiinţe economice; Drept. Jurisprudenţă, Administrare publică. Artă militară, Educaţie. Învăţămînt, Etnografie. Obiceiuri. Datini; Ştiinţe naturale, Ştiinţe aplicat;, Teoria şi filosofia artei; Filologie. Lingvistică, Literatură; Geografie. Biografie. Istorie. Bibliografia conţine indexuri auxiliare de nume şi titluri ce facilitează regăsirea informaţiilor. Volumul este expus on-line pe site-ul Bibliotecii, în cataloagele deschise Open Library, Calameo şi Issuu. Este destinată cercetătorilor, cadrelor didactice, studenţilor, cu precădere de la Facultatea de Filologie, specialităţile de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, bibliotecarilor şi tuturor celor interesaţi de istoria culturii româneşti.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/688
ISBN: 978-9975-931-26-7
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
presa_rom.pdf2,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons