Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/685
Title: Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog
Authors: Mihaluţa, Lina
Cristian, Elena
Costiucenco, Natalia
Keywords: catalog
bibliografii
cărţi cu autograf
Issue Date: 2010
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Carte cu autograf şi dedicaţii : catalog / Lina Mihaluţa, Elena Cristian, Natalia Costiucenco ; red. resp. : E. Harconiţa ; red. bibliogr. : L. Mihaluţa ; design / cop. / machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : R. Toncoglaz ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2010. – 210 p. – ISBN 978-9975-50-035-7.
Abstract: În bogata colecţie enciclopedică deţinută de Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo”din Bălţi, cărţile rare, constituie o resursă documentară deosebit de valoroasă, sau parafrazîndu-l pe Umberto Eco, un adevărat „labirint al minţii”. Pe unele exemplare din această colecţie întîlnim dedicaţii şi semnături olografe ale personalităţilor româneşti şi universale sau semne de proprietate cum ar fi ex-libris-uri de diferite forme, gravuri sau ştampile. Aceste lucrări constituie colecţia specială „Cărţi cu autograf şi dedicaţii” care numără peste 820 volume, donate de cadrele didactice, personalităţi din ţară şi străinătate, în catalog fiind incluse doar 611 documente.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/685
ISBN: 978-9975-50-035-7
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
carte_cu_autograf.pdf73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons