Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/672
Title: ABRM – Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate
Authors: Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Stratan, Elena
Keywords: Biblioteca Ştiinţifică a USARB
Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova
Issue Date: 2011
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: ABRM – Filiala Bălţi la 20 de ani de activitate / Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; lector: G. Mostovic ; design/cop./machetare : S. Ciobanu ; tehnored. : N. Culicov ; Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo”. – Bălţi, 2011. – 69 p. – (Colecţia ABRM – 20 de ani).
Abstract: Lucrarea apare în colecţia aniversară ABRM – 20 de ani şi include demersul Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi în cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din R. Moldova prin Filiala constituită în anul 1991, reconstituită în anul 2007 şi 2011. Sînt relatate momente de la adunarea generală şi atelierul profesional cu genericul Să învăţăm profesionalismul în Asociaţie, care a unit bibliotecarii din diverse reţele ale municipiului: bibliotecari universitari, din bibliotecile publice, din bibliotecile şcolare, biblioteci de colegiu, din şcolile profesionale.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/672
ISBN: 978-9975-50-070-8
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
filiala.pdf14,57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons