Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/660
Title: Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2011 : Bibliogr. selectivă
Authors: Ciobanu, Silvia
Nagherneac, Anna
Fotescu, Maria
Scurtu, Elena
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Keywords: bibliografii
contribuţii ştiinţifice
anuare
Issue Date: 2012
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2011 : Bibliogr. sel. / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russo", alcăt. : Ana Nagherneac [et al.] ; red. coord. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa. – Bălţi, 2012. – 135 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-50-095-1.
Series/Report no.: Bibliographia Universitas
Abstract: Volumul scoate în evidenţă informaţia despre 611 titluri de documente: monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, comunicări, articole ale profesorilor şi bibliotecarilor Universităţii bălţene publicate în anul 2011. Cercetarea bibliografică a fost realizată în baza consultării documentelor primare din colecţia Bibliotecii, documentelor secundare, în special a Bibliografiei Naţionale a Moldovei, lucrărilor din bibliotecile şi portofoliile personale ale universitarilor. Anuarul este structurat pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, Biblioteca, Liceul Teoretic şi Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Lucrarea este însoţită de indexuri auxiliare: nume, titluri, publicaţii în serie. Indexul se doreşte a fi un instrument analitic relevant în procesul de documentare şi cercetare bibliografică.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/660
ISBN: 978-9975-50-095-1
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anuar_2011.pdf1,64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons