Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/658
Title: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială : Bibliogr. selectivă
Authors: Fotescu, Maria
Harconiţa, Elena
Caduc, Dora
Scurtu, Elena
Keywords: bibliografii
contribuţii ştiinţifice
pedagogie
psihologie
asistenţă socială
cadre didactice
Issue Date: 2006
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă Socială : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat "A. Russo" din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. Maria Fotescu, Elena Scurtu ; colegiul de red. : E. Harconiţa (red. resp.), D. Caduc. – Bălţi, 2006. – 234 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 978-9975-931-02-1.
Series/Report no.: Bibliographia Universitas
Abstract: Numărul referinţelor semnalate în lucrare se ridică la 1378. Cercetarea bibliografică cuprinde anii 1959-2006 şi a fost efectuată în baza colecţiilor Bibliotecii Universitare, dar au fost solicitate informaţii şi din bibliotecile particulare ale profesorilor. Informaţiile sînt structurate în două capitole mari: Catedra Pedagogie, Învăţămînt Primar şi Educaţie Preşcolară; Catedra Psihologie şi Asistenţă Socială, precedate de un Argument semnat de Elena Harconiţa, directorul Bibliotecii.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/658
ISBN: 978-9975-931-02-1
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
contr_ped_ps.pdf1,2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons