Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/656
Title: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine (1954-2004) : Bibliogr. selectivă
Authors: Apostol, Natalia
Fotescu, Maria
Scurtu, Elena
Harconiţa, Elena
Keywords: bibliografii
contribuţii ştiinţifice
limbi străine
cadre didactice
Issue Date: 2004
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine (1954-2004) : Bibliogr. sel. / Univ. de Stat "A.Russo" din Bălţi ; Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Natalia Apostol ; red. şi pref. Elena Harconiţa. – Bălţi, 2004. – 322 p. – (Bibliographia Universitas). – ISBN 9975-931-45-6.
Series/Report no.: Bibliographia Universitas
Abstract: Prezenta lucrare are drept scop reflectarea şi promovarea contribuţiilor ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi şi Literaturi Străine, în aşa fel continuîndu-se tradiţia de bibliografiere a publicaţiilor didactice, începută încă în anii 70 ai secolului trecut. Bibliografia conţine titluri de monografii, studii, anale ştiinţifice, culegeri, ghiduri, dicţionare, cursuri, referate de autor, articole cu caracter ştiinţific şi social, teze de magistru / licenţă, coordonate de profesorii facultăţii.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/656
ISBN: 9975-931-45-6
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
contr_lls.pdff1,19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons