Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/655
Title: Catalogul lucrărilor editate de biblioteci universitare şi specializate din Republica Moldova
Authors: Ciobanu, Silvia
Culicov, Natalia
Mihaluţa, Lina
Harconiţa, Elena
Nagherneac, Anna
Stratan, Elena
Mostovic, Galina
Keywords: catalog
lucrările bibliotecarilor
biblioteci universitare
biblioteci specializate
Issue Date: 2011
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Catalogul lucrărilor editate de biblioteci universitare şi specializate din Republica Moldova / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” ; alcăt. : Lina Mihaluţa, Elena Stratan ; red. resp. : Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; lector : Galina Mostovic ; ind. realizate de : Ana Nagherneac ; desing/cop./machetare : Silvia Ciobanu ; tehnored. : Natalia Culicov. – Bălţi, 2011. – 334 p. – ( ABRM – 20 de ani). – ISBN 978-9975-50-066-1.
Abstract: Lucrarea este prilejuită de aniversarea a 20-a de la constituirea ABRM avînd scopul de a scoate în evidenţă şi a valorifica activitatea bibliografică şi de cercetare documentară a bibliotecilor universitare şi specializate, ABRM, Şcoala de Biblioteconomie. Catalogul cuprinde publicaţiile apărute sub auspiciile acestor instituţii în perioada anilor 50 ai sec. 20 – pînă în anul 2011 inclusiv.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/655
ISBN: 978-9975-50-066-1
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
catalog_bibl specializ.pdf30,83 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons