Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/645
Title: Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale
Authors: Ciobanu, Silvia
Fotescu, Maria
Scurtu, Elena
Nagherneac, Anna
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Keywords: bibliografii
cercetări ţtiinţifice
contribuţii ştiinţifice
Issue Date: 2012
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Contribuţii ştiinţifice ale cadrelor didactice de la Facultatea de Ştiinţe Reale / Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Bibl. Şt. ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Ana Nagherneac ; ed. îngr. de Elena Harconiţa ; red. bibliogr. : Lina Mihaluţa ; desing/cop./machetare: Silvia Ciobanu. – Bălţi, 2012. – 374 p. – (Bibliographia universitas). – ISBN 978-9975-05-085-2.
Series/Report no.: Bibliographia universitas
Abstract: Actuala Bibliografie este consacrată aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii Ştiinţe Reale şi adună 2 339 înregistrări bibliografice ce reflectă activitatea fructuoasă a corpului ştiinţifico-didactic şi ingineresc al Facultăţii. Materialul este structurat pe catedre (Catedra de Matematică; Catedra de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti; Catedra de Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale) fiind precedat de lucrări cu caracter general: Anale, buletine, reviste, materiale ale conferinţelor. Lucrarea este însoţită de 2 articole de fond semnate de Elena Harconiţa, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice USARB Repertoriul bibliografic este însăşi istoria unei facultăţi şi Pavel TOPALĂ, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, dr. hab., prof.univ. O cronică succintă a Facultăţii de Ştiinţe Reale. Regăsirea informaţiilor este facilitată de prezenţa indexurilor auxiliare de nume, titluri şi publicaţii în serie. Decanatul Facultăţii de Ştiinţe Reale aduce sincere mulţumiri Rectoratului şi colectivului Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi pentru susţinerea materială şi îngrijirea acestei ediţii.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/645
ISBN: 978-9975-05-085-2
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
contrib_st_reale.pdf2,45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons