Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6435
Title: Oraşul Bălţi: călătorie în timp : Antologie
Authors: Scurtu, Elena, alcăt.
Nagherneac, Anna, alcăt.
Harconiţa, Elena, red.
Mihaluţa, Lina, red. responsabil
Ciobanu, Silvia, design
Keywords: antologie
oraşul Bălţi
învăţământ
cultură
profiluri literare
dezvoltare economică
pictură
Issue Date: 2023
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Oraşul Bălţi: călătorie în timp : Antologie / Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică ; alcătuitori: Elena Scurtu, Anna Nagherneac ; redactor responsabil: Elena Harconiţa, Lina Mihaluţa. – Bălţi : ([CEU US]), 2023. – 384 p. fot., il. – (Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi). – ISBN 978-9975-50-310-5.
Abstract: Biblioteca Ştiinţifică a USARB pune la dispoziţia cititorilor o antologie cu texte variate (după conţinut şi formă), opere picturale şi fotografii consacrate oraşului Bălţi – centru politic, economic şi spiritual din Nordul Moldovei, care a traversat o istorie de secole, dezvoltându-se treptat de la o localitate rurală mică până la cea de municipiu. Structurată în mai multe capitole, antologia are drept scop de a pune în evidenţă cele mai relevante pagini despre Bălţi, ce se regăsesc la o serie de autori, care au activat în diferite perioade. Documentele ştiinţifice sunt plasate în ordinea cronologică a evenimentelor. Celelalte capitole prezintă informaţia (cu unele excepţii) în ordinea alfabetică a numelui autorilor, titlurilor. Exprimăm speranţa că lucrarea îşi va aduce aportul la creşterea popularităţii oraşului în ţară şi lume, va contribui la îmbogăţirea arsenalului de cunoştinţe al cititorilor dornici de noi informaţii şi va servi drept sursă de inspiraţie pentru cercetări ulterioare ale localităţilor ţării.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6435
ISBN: 978-9975-50-310-5
Appears in Collections:Monografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
balti_antologie.pdf59,82 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons