Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6430
Title: Diversificarea formelor şi metodelor de comunicare a documentelor în biblioteca universitară [Articol]
Other Titles: Diversification of the forms and methods of document communication in the university library [Articol]
Authors: Lîsîi, Ala
Răileanu, Ludmila
Barbaroș, Veronica
Keywords: Scientific Library of USARB
promotion of reading
promotion of collections
forms of documents communication
Issue Date: 2024
Publisher: BŞ USARB
Citation: Lîsîi, Ala. Diversificarea formelor şi metodelor de comunicare a documentelor în biblioteca universitară = Diversification of the forms and methods of document communication in the university library / Ala Lîsîi, Ludmila Răileanu, Veronica Barbaroș // Biblioteca – mediu informaţional relevant în instruire şi cercetare : Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, ediţia a 11-a, 7 octombrie 2022 : Secţiunea Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării. – Bălţi : [S. n.], 2024. – P. 52-57. – ISBN 978-9975-50-317-4.
Abstract: The article reflects the most important forms and methods of document communication used in the USARB Scientific Library. It is argued the application of new forms and methods of valorization and promotion of the Library’s collections at a distance, which offer amazing possibilities to satisfy users’ requests under the most favorable conditions and circumstances.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6430
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lisii_diversificarea.pdf174,35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons