Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6425
Title: Biblioteca – mediu informaţional relevant în instruire şi cercetare : Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, ediţia a 11-a, 7 octombrie 2022 : Secţiunea Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării
Authors: Mihaluţa, Lina
Staver, Mihaela
Scurtu, Elena
Topalo, Valentina
Ciobanu, Silvia, tehnored.
Keywords: Biblioteca Ştiinţifică a USARB
cercetări ştiinţifice
conferinţe ştiinţifice
Issue Date: 2024
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Biblioteca – mediu informaţional relevant în instruire şi cercetare : Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, ediţia a 11-a, 7 octombrie 2022 : Secţiunea Biblioteconomie şi Ştiinţele Informării / coordonator: Lina Mihaluţa ; colegiul de redacţie: Lina Mihaluţa [et al.] ; rezumate în limba engleză: Valentina Topalo. – Bălţi : [S. n.], 2024. – 80 p. : fot., tab. Antetit.: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică. – Cuprins paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-50-317-4.
Abstract: Volumul cuprinde materialele Conferinţei ştiinţifice „ Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică”, Ediţia 11-a, care s-a desfăşurat la 07 octombrie 2022, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi cu participarea bibliotecarilor BŞ a USARB şi a invitaţilor din alte biblioteci din ţară.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6425
ISBN: 978-9975-50-317-4
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conf_biblioteca_2022.pdf11,31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons