Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6314
Title: Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective : Materialele Conf. Şt. Intern., 27 oct. 2023
Authors: Briceag, Silvia
Gaşiţoi, Natalia
Keywords: asistenţa psihologică
psihologie
conferinţe ştiinţifice
cercetări ştiinţifice
Issue Date: 2023
Publisher: USARB
Citation: „Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective”, conferinţă ştiinţifică (2023 ; Bălţi). Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective = Psychological assistance in the contemporary stage: realities and perspectives : Materialele Conferinţei Ştiinţifice cu participare Internaţională, 27 October 2023 / coordonator: Silvia Briceag ; comitetul ştiinţific: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : [US], 2023. – 328 p. : fig., tab. Antetit.: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-50-314-3 (PDF).
Abstract: Lucrarea încorporează materialele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective. Comunicările prezentate au vizat următoarele direcţii tematice: Psihologia în serviciul educaţiei; Personalitatea în vizorul psihologiei: realităţi şi perspective. Comunicările ştiinţifice prezentate în volum sunt utile atât specialiştilor din domeniile: psihologie, educaţie, medicină, asistenţă socială, cât şi publicului larg interesat de problemele asistenţei psihologice la etapa contemporană.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6314
ISBN: 978-9975-50-314-3
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Briceag_Conf_Asistenta_2023.pdf6,31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons