Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6310
Title: Mediul social contemporan între reprezentare, interpretare şi schimbare : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 15 decembrie 2017 : Vol. 1-2
Other Titles: Contemporary social environment between representation, interpretation and change
Authors: Briceag, Silvia
Şleahtiţchi, Mihail
Evdochimov, Liliana, tehnored.
Keywords: mediul social
conferinţe ştiinţifice
cercetări ştiinţifice
integrarea europenă
mediul familial
procesul educaţional contemporan
Issue Date: 2018
Publisher: USARB
Citation: „Mediul social contemporan între reprezentare, interpretare şi schimbare", conferinţă ştiinţifică internaţională (2017; Bălţi). Mediul social contemporan între reprezentare, interpretare şi schimbare = Contemporary social environment between re- presentation, interpretation and change: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţiona le, 15 decembrie 2017: [în vol.] / coord.: Silvia Briceag; com. Şt.: Silvia Briceag (preşedinte) [et al.]; com. org.: Mihai Şleahtitchi (preşedinte) [et al.]. – Bălţi Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, 2018 – . – ISBN 978-9975-50-220-7. Tehnoredactare: Liliana EVDOCHIMOV Vol. 1. – 2018. – 174 p.: fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Tit. paral.: Ib. rom., engl. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez lb. engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-50-221-4.
Abstract: Lucrarea încorporează materialele Conferinţei Ştiinţifice internaţionale „Mediul social contemporan între reprezentare, interpretare şi schimbare”. Conferinţa a fost organizată în baza proiectului „Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora în contextul integrării europene”. Informaţia inserează următoarele domenii de referinţă: Schimbări de paradigmă în analiza, interpretarea şi remodelarea mediului familial; Procesul educaţional contemporan: tendinţe, deschideri, descoperiri; Omul şi societatea la o nouă etapă: provocări, probleme, soluţii.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6310
ISBN: 978-9975-50-221-4
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Briceag_Conf_Mediul_2018.pdf8,06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons