Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6308
Title: Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective : Materialele Conf. Şt. Intern., Ed. 1-a, 23 oct. 2020
Authors: Briceag, Silvia
Secrieru, Luminiţa
Keywords: asistenţa psihologică
psihologie
conferinţe ştiinţifice
cercetări ştiinţifice
Issue Date: 2021
Publisher: USARB
Citation: „Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective", conferinţă ştiinţifică naţională (1 ; 2020 ; Bălţi). Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Naţionale, Ediţia 1-a, 23 Octombrie 2020 / coordonator: Silvia Briceag ; comitetul ştiinţific: Silvia Briceag (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Luminiţa Secrieru (preşedinte) [et al.]. – Bălţi : S. n., 2021. – 113 p. : fig. color, tab. – Cerinţe sistem: PDF Reader. Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Catedra de Psihologie. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-50-257-3.
Abstract: Lucrarea cuprinde materialele Conferinţei Ştiinţifice cu participare naţională „Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective”. Comunicările prezentate au vizat următoarele direcţii tematice: Psihologia în serviciul educaţiei; Personalitatea în vizorul psihologiei: realităţi şi perspective. Comunicările ştiinţifice prezentate în volum sunt utile atât specialiştilor din domeniile: psihologie, educaţie, medicină, asistenţă socială, cât şi publicului larg interesat de problemele asistenţei psihologice la etapa contemporană.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6308
ISBN: 978-9975-50-257-3
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Briceag_Asistental_2021.pdf3,98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons