Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6231
Title: Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2022
Authors: Nagherneac, Anna
Aculova, Taisia
Găină, Diana
Mihaluţa, Lina, red. responsabil
Ciobanu, Silvia, design
Keywords: anuare bibliografice
cadre didactice
activitate de cercetare ştiinţifică
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
anuare
Issue Date: 2023
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2022 / Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică ; alcătuitori: Anna Nagherneac [et al.] ; redactor responsabil/bibliografic: Lina Mihaluţa. – Bălţi : [S. n.], 2023 ([CEU US]) – . – (Colecţia Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). 2022. – 2023. – 140 p. – [10] ex. – ISBN 978-9975-50-309-9.
Abstract: Bibliografia Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : [Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi] : Anuar – 2022 (colecţia Bibliographia Universitas) cuprinde informaţii despre rezultatele publicaţiilor ştiinţifico-didactice ale universitarilor şi bibliotecarilor materializate în monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, articole şi comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Anuarul include peste 790 de înregistrări bibliografice. Lucrarea este structurată pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Înregistrările bibliografice urmează ordinea alfabetică după numele de autor sau titluri de documente. Obişnuitul corpus de indexuri auxiliare (de nume, titluri şi de publicaţii în serie) reorganizează funcţional informaţia bibliografică, înlesnind consultarea şi regăsirea rapidă a surselor bibliografice.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6231
ISBN: 978-9975-50-309-9
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anuar_2022_USARB.pdf6,28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons