Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6065
Title: Aspecte semnificative ale colecţiei de carte a profesorului universitar Mircea Ioniţă în BŞ USARB [Articol]
Other Titles: Significant aspects of Mircea Ioniţă 's book collection [Articol]
Authors: Iulic, Margarita
Vacarciuc, Valentina
Keywords: Mircea Ioniţă (1941-2002)
colecţie particulară
limba şi literatura franceză
valori bibliofile
cărţi cu autograf
bibliophile values
autographed books
works from various collections and publishing houses
Issue Date: 2023
Publisher: BŞ USARB
Citation: Iulic, Margarita. Aspecte semnificative ale colecţiei de carte a profesorului universitar Mircea Ioniţă în BŞ USARB = Significant aspects of Mircea Ioniţă 's book collection / Margarita Iulic, Valentina Vacarciuc // Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie : Conferinţa ştiinţifico-practică, Ediţia a 1-a, 23 aprilie 2021. – Bălţi : [S. n.], 2023. – P. 138-147. – ISBN 978-9975-50-299-3.
Abstract: Acest articol prezintă informaţii despre colecţia particulară „Mircea Ioniţă”, instituită în anul 2020, în colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, localizată în acces liber, sala de lectură nr. 4. Mircea Ioniţă, dr în ştiinţe filologice, şi-a desfăşurat activitatea la Facultatea de Limbi străine a USARB, catedra de Limbi romanice. Colecţia însumează 447 de documente adunate cu mare grijă şi inspiraţie. Majoritatea volumelor ţin de lingvistică generală, gramatică, literatură, critică literară, traductologie; celelalte sunt din alte domenii ale cunoaşterii:, filosofie, psihologie, sociologie, ştiinţe reale, medicină, artă şi istorie.
The phenomenon of private collections from Scientific Library of „Alecu Russo” Balti State University has not yet been studied in depth. This article presents information about the private collection „Mircea Ioniţă”, established in 2020, in the collection of the Scientific Library USARB. „Mircea Ioniţă” collection is located in free access in the reading room no. 4 Documents in foreign languages, the collection of which consists of 447 documents. This important private collection follows in the tradition of the grand and great collections in the Library , bringing together books that includes a quintessential landscape of reading room. The fields of activity of the university professor „Mircea Ioniţă”, senior lecturer, associate professor, doctor, who carried out his didactic and scientific activity at the French Language Department, currently the Romanian Language and Romance Philology Department of USARB, as well as the high intellectual culture are reflected in the collection of books collected with great care and inspiration. Prestigious collections usually attract more attention to the study of languages: linguistics, grammar, literature, literary criticism, translation studies. Some of the books are from other fields of knowledge: philosophy, psychology, sociology, real science, medicine, art and history.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6065
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iulic_M_aspecte.pdf845,18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons