Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6063
Title: Contribuţia Bibliotecii Ştiinţifice în dezvoltarea învăţământului economic universitar bălţean [Articol]
Other Titles: The contribution of the Scientific Library in the development of the Bălţi University economic education [Articol]
Authors: Dascal, Olga
Zadainova, Snejana
Keywords: baze de date
resurse și servicii informaționale
colecţia bibliotecii
învăţământ economic
Biblioteca Ştiinţifică a USARB
databases
information resources and services
library collection
economic education
USARB Scientific Library
Issue Date: 2023
Publisher: BŞ USARB
Citation: Dascal, Olga. Contribuţia Bibliotecii Ştiinţifice în dezvoltarea învăţământului economic universitar bălţean = The contribution of the Scientific Library in the development of the Bălţi University economic education / Olga Dascal, Snejana Zadainova // Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie : Conferinţa ştiinţifico-practică, Ediţia a 1-a, 23 aprilie 2021. – Bălţi : [S. n.], 2023. – P. 126-133. – ISBN 978-9975-50-299-3.
Abstract: În comunicare este oglindită importanţa infrastructurii informaţionale şi relevanţa plenitudinii resurselor infodocumentare ale Bibliotecii Ştiinţifice în sprijinul procesului de instruire, cercetare şi dezvoltare a învăţământului economic universitar bălţean. Resursele informaţionale tradiţionale şi electronice din domeniul economic sunt preconizate pentru a satisface necesităţile informaţionale complexe pentru studii şi cercetare ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii de utilizatori.
The communication reflects the importance of the information infrastructure and the relevance of the fullness of the info-documentary resources of the Scientific Library in support of the training, research and development process of the Bălţi university economic education. Traditional and electronic information resources in the economic field are intended to meet the complex information needs for studies and research of students, teachers, researchers and other categories of users.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6063
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dascal_O_baze_date.pdf217,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons