Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6061
Title: Algoritmul etapelor de bibliografiere/cercetare bibliografică/identificare a documentelor tradiţionale şi electronice [Articol]
Other Titles: Algorithm of the stages of bibliography/bibliographic research/identification of traditional and electronic documents [Articol]
Authors: Nagherneac, Anna
Scurtu, Elena
Keywords: cercetare bibliografică
metode de identificare a documentelor
competenţe profesionale
bibliotecari de referinţe
servire informaţională
bibliographic research
document identification methods
professional skills
reference librarians
information service
Issue Date: 2023
Publisher: BŞ USARB
Citation: Nagherneac, Anna. Algoritmul etapelor de bibliografiere/cercetare bibliografică/identificare a documentelor tradiţionale şi electronice = Algorithm of the stages of bibliography/bibliographic research/identification of traditional and electronic documents / Anna Nagherneac, Elena Scurtu // Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie : Conferinţa ştiinţifico-practică, Ediţia a 1-a, 23 aprilie 2021. – Bălţi : [S. n.], 2023. – P. 111-118. – ISBN 978-9975-50-299-3.
Abstract: În articol este examinată problema metodologiei cercetării bibliografice cu o varietate de metode, reguli şi norme, aplicarea cărora asigură succes profesional. Accentul este pus pe cercetarea tematică. Este conturat algoritmul identificării/cercetării tematice a documentelor cu o caracteristică detaliată a conţinutului etapelor de identificare.
The article examines the problem of bibliographic research methodology with a variety of methods, rules and norms, the application of which ensures professional success. The focus is on thematic research. The thematic identification / research algorithm of the documents is outlined with a detailed characteristic of the content of the identification stages.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6061
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nagherneac_A_algoritm.pdf231,49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons