Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6058
Title: Arta unei prezentări de succes [Articol]
Other Titles: The art of a successful presentation [Articol]
Authors: Lîsîi, Ala
Răileanu, Ludmila
Keywords: arta vorbirii
prezentare de succes
elementele prezentării
metode de prezentare
materiale vizuale auxiliare
prezentare PowerPoint
vorbitul în public
speech art
successful presentation
presentation elements
presentation methods
visual aids
public speaking
Issue Date: 2023
Publisher: BŞ USARB
Citation: Lîsîi, Ala. Arta unei prezentări de succes = The art of a successful presentation / Ala Lîsîi, Ludmila Răileanu // Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie : Conferinţa ştiinţifico-practică, Ediţia a 1-a, 23 aprilie 2021. – Bălţi : [S. n.], 2023. – P. 87-99. – ISBN 978-9975-50-299-3.
Abstract: În articol sunt descrise etapele pregătirii, elementele, metodele de prezentare a unei comunicări de succes.
The article describes the stages of preparation, the elements, the methods of presenting a successful presentation.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6058
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lisii_A_arta.pdf279 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons