Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5840
Title: Gheorghe Popa : Biobibliografie
Authors: Nagherneac, Anna
Mihaluţa, Lina
Ciobanu, Silvia, tehnored.
Keywords: Popa Gheorghe (1952)
lingvişti basarabeni
personalităţi universitare bălţene
biobibliografii
profesori personalitaţi bălţene
Issue Date: 2022
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Gheorghe Popa : Biobibliografie / Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Biblioteca Ştiinţifică ; alcătuitor: Ana Nagherneac ; redactor responsabil/bibliografic: Lina Mihaluţa. – Ed. a 3-a, rev. şi compl. – Bălţi : S. n., 2022 ([CEU US]). – 296 p. : fot., il. – (Colecţia „Personalităţi universitare bălţene”, ISBN 978-9975-50-133-0). – ISBN 978-9975-50-294-8.
Abstract: Prezenta Biobibliografie (din colecţia „Personalităţi universitare bălţene”), este dedicată profesorului şi omului de ştiinţă Gheorghe Popa, discipol al regretatului academician Silviu Berejan. Lucrarea „reliefează aria diverselor preocupări pe care le-a avut, constituind borne ale unui parcurs integru” (Ala Sainenco). Structura lucrării derivă din intenţia de a reflecta cît mai amplu îndelungata şi prodigioasa activitate a redutabilului universitar septuagenar. Cele 427 de înregistrări bibliografice sunt ordonate în compartimente: Lucrări ştiinţifice şi didactice; Redactare şi publicistică lingvistică; Varia; Referinţe la publicaţiile ştiinţifice; Coordonator/referent oficial al tezelor de doctor / doctor habilitat, Personalia… Biobibliografia se doreşte a fi un instrument util destinat filologilor, cadrelor didactice, studenţilor, bibliotecarilor, tuturor celor care vor să cunoască evoluţia şi performanţele distinsului profesor şi cercetător.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5840
ISBN: 978-9975-50-294-8
Appears in Collections:Biobibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popa_Biobibliografie.pdf51,9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons