Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5835
Title: Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective : Materialele Conf. Şt. Intern., Ed. a 3-a, 21 oct. 2022
Authors: Briceag, Silvia
Gaşiţoi, Natalia
Keywords: asistenţa psihologică
psihologie
conferinţe ştiinţifice
cercetări ştiinţifice
Issue Date: 2022
Publisher: USARB
Citation: „Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective", conferinţă ştiinţifică internaţională (3 ; 2022 ; Bălţi). Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective = Psychological assistance in the contemporary stage: realities and perspectives : Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 21 octombrie 2022 / coordonator: Silvia Briceag ; comitetul ştiinţific: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; comitetul organizatoric: Silvia Briceag (preşedinte) [et al.] . – Bălţi : [US „Alecu Russo"]. 2022. – 392 p. : fig., tab. – Cerinţe de sistem: PDF Reader. Antetit.: Min. Educaţiei şi Cercetării al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Univ. Liberă Intern, din Moldova, Univ. „Petre Andrei" din Iaşi. – Tit. paral.: 1b. rom., engl. – Texte : 1b. rom., rusă. – Rez.: 1b. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-50-295-5(PDF).
Abstract: Lucrarea cuprinde materialele Conferinţei Ştiinţifice cu participare internaţională „Asistenţa psihologică la etapa contemporană: realităţi şi perspective”. Comunicările ştiinţifice prezentate în volum sunt utile atât specialiştilor din domeniile: psihologie, educaţie, medicină, asistenţă socială, cât şi publicului larg interesat de problemele asistenţei psihologice la etapa contemporană.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5835
ISBN: 978-9975-50-295-5(PDF)
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Briceag_Conf_Asistenta_Ed3.pdf5,44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons