Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5810
Title: Colecţia „Cunoştinţe folositoare” o biografie a epocii interbelice [Articol]
Other Titles: The ,,Useful knowledge" collection, a biography of the interwar period [Articol]
Authors: Nagherneac, Anna
Keywords: colecţie de carte rară
cunoştinţe folositoare
literatura română
perioada interbelică
editura Cartea Românească
rare book collection
useful knowledge
Romanian literature
interwar period
Cartea Românească publishing house
Issue Date: 2022
Publisher: BŞ USARB
Citation: Nagherneac, Anna. Colecţia „Cunoştinţe folositoare” o biografie a epocii interbelice = The ,,Useful knowledge" collection, a biography of the interwar period / Anna Nagherneac // Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie : Conferinţa ştiinţifico-practică, Ediţia a 2-a, 05 mai 2022. – Bălţi : [S. n.], 2022. – P. 81-89. – ISBN 978-9975-50-292-4.
Abstract: Articolul scoate în prim plan colecţia de carte rară a BŞ USARB „Cunoştinţe folositoare”, editată în perioada interbelică de cea mai prestigioasă şi mai veche editură din România - Cartea Românească. Sunt trecute în revistă câteva momente din biografia colecţiei: istoricul, structura, precum şi varietatea cuprinsului. Valoarea colecţiei consta în familiarizarea cititorului cu informaţii din diverse domenii ale cunoaşterii umane, editorii fiind ferm convinşi că instruirea sănătoasă a tineretului va contribui la propăşirea ţării şi a neamului.
The article highlights the rare book collection of SL USARB „Useful Knowledge", published in the interwar period by the most prestigious and oldest publishing house in Romania - Cartea Românească. Some moments from the biography of the collection are reviewed: the history, the structure, as well as the variety of the contents. The value of the collection consists in familiarizing the reader with information from various fields of human knowledge, the editors being firmly convinced that the healthy training of the youth will contribute to the progress of the country and the nation.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5810
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nagherneac_A_carte_rara.pdf661,62 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons