Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5809
Title: Metode inovative în valorificarea colecţiilor [Articol]
Other Titles: Innovative methods in valuation of collections [Articol]
Authors: Cristian, Elena
Cecan, Svetlana
Keywords: metode inovative
valorificarea colecţiilor
vizibilitate
prezentare
promovare
creativitate
activităţi culturale
expoziţii
innovative methods
valorization of collections
visibility
promotion
development
cultural activities
exhibitions
Issue Date: 2022
Publisher: BŞ USARB
Citation: Cristian, Elena. Metode inovative în valorificarea colecţiilor = Innovative methods in valuation of collections / Elena Cristian, Svetlana Cecan // Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie : Conferinţa ştiinţifico-practică, Ediţia a 2-a, 05 mai 2022. – Bălţi : [S. n.], 2022. – P. 74-80. – ISBN 978-9975-50-292-4.
Abstract: Studiul abordează aspecte şi metode inovative utilizate în valorificarea colecţiilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB, orientate spre satisfacerea totală a necesităţilor informaţionale ale studenţilor, cadrelor didactice, cercetătorilor şi altor categorii de utilizatori. Autorii evidențiază din cele mai eficiente metode inovative, care au fost promovate consecvent în valorificarea colecţiilor Bibliotecii Ştiinţifice USARB. Sunt prezentate idei de evaluare a inovaţiei, căutare de noi soluţii inovative în valorificarea colecţiilor prin dezvoltare, organizare, acces, evaluare şi vizibilitate.
The study addresses innovative aspects and methods used in the valorization of the collections of the USARB Scientific Library, aimed at the total satisfaction of the informational needs of students, teachers, researchers and other categories of users. The authors highlight the most effective innovative methods, which have been consistently promoted in the valorization of the collections of the USARB Scientific Library. Ideas are presented for evaluating innovation, searching for new innovative solutions in the valorization of collections through development, organization, access, evaluation and visibility.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5809
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cristian_E_metode.pdf323,45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons