Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5792
Title: Conferinţa ştiinţifico-practică „Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie”, Ediţia a 2-a, 5 mai 2022
Authors: Mihaluţa, Lina
Scurtu, Elena
Staver, Mihaela
Topalo, Valentina
Ciobanu, Silvia, tehnored.
Keywords: Biblioteca Ştiinţifică a USARB
conferinţe ştiinţifice
cercetări ştiinţifice
biblioteconomie
Issue Date: 2022
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: „Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie», conferinţă ştiinţifico-practică (2 ; 2022 ; Bălţi). Conferinţa ştiinţifico-practică „Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie”, Ediţia a 2-a, 5 mai 2022 / coordonator: Lina Mihaluţa ; colegiul de redacţie: Elena Scurtu [et al.]. – Bălţi : S. n., 2022 (Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”). – 115 p. : diagr., fig., tab. – Antetit.: Biblioteca Ştiinţifică, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-50-292-4.
Abstract: Volumul cuprinde materialele Conferinţei ştiinţifico-practice „Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie”, Ediţia a II-a, care s-a desfăşurat la 05 mai 2022, la Biblioteca Ştiinţifică USARB (regim online) cu participarea bibliotecarilor BŞ USARB şi a invitaţilor din alte biblioteci din ţară şi de peste hotare. Câteva relatări au fost consacrate problemei comunicării ştiinţifice internaţionale şi a vizibilităţii cercetătorilor USARB, altele – metodelor şi posibilităţilor de valorificare a colecţiilor Bibliotecii. Două comunicări sunt prilejuite de aniversările a două personalităţi marcante din cultura românească: Ion Luca Caragiale şi Ştefan Augustin Doinaş. Se impune comunicarea Dnei Ludmila Corgenci „Managementul educaţional în biblioteci”.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5792
ISBN: 978-9975-50-292-4
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tendinte_paradigme (1).pdf11,15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons