Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5773
Title: Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. Studenţesc, 15 aprilie 2022, ed. a 18-a : Vol.3.
Authors: Gaşiţoi, Natalia
Colibă, Beatrice
Melnic, Alexandra
Cibotaru, Oxana
Evdochimov, Liliana, tehnored.
Ciobanu, Silvia, tehnored.
Keywords: cercetări ştiinţifice
instituţii superioare de învăţămînt
studenţi
activitate de cercetare ştiinţifică
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
conferinţe
Issue Date: 2022
Publisher: USARB
Citation: „Interuniversitaria”, conferinţă ştiinţifică a studenţilor (18; 2022; Bălţi). Interuniversitaria: Materialele Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor, Ediţia a 18-a, 15 aprilie 2022 / comitetul ştiinţific: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.]; colegiul de redacţie: Beatrice Colibă [et al.]. – Bălţi: S. n., 2022 (CEU US). – ISBN 978-9975-50-281-8. Vol. 3. – 2022. – 212 p.: fig., tab. – Antetit.: Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova, Univ. de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi. – Texte: lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-50-282-5.
Abstract: Volumul include lucrările ştiinţifice prezentate de studenţii de la instituţiile superioare de învăţămînt din Republica Moldova la Colocviul Ştiinţific Studenţesc „Interuniversitaria” ediţia a 18-a, care a avut loc pe 15 aprilie 2022 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5773
ISBN: 978-9975-50-282-5
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interuniversitaria_SEPA_Vol3.pdf4,79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons