Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5696
Title: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, 20-21 mai 2022
Authors: Capcelea, Valeriu
Ojegov, Alexandr
Macrii, Lucia
Capcelea, Victor
Keywords: conferinţe ştiinţifice
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Republica Moldova
Issue Date: 2022
Publisher: USARB
Citation: „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională (6 ; 2022 ; Bălţi). Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, ediţia a 6-a, 20-21 mai 2022, Bălţi / coordonator (editor): Valeriu Capcelea. – Bălţi : [S. n.], 2022. – 541 p. : fig., fot., tab. Antetit.: Secţia Nord a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Zona Econ. Liberă Bălţi, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. – ISBN 978-9975-3465-5-9.
Abstract: Volumul cuprinde materialele de la Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, desfăşurată la 20-21 mai 2022. Lucrarea conţine 150 articole ştiinţifice, care abordează posibilităţile de valorificare a sectorului de cercetare şi inovare în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5696
ISBN: 978-9975-3465-5-9
Appears in Collections:Conferințe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conf_ASM_Nord_2022.pdf17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons