Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5500
Title: Şanse egale în societate între femei şi bărbaţi : 8 martie - Ziua Internaţională a Femeii [Resursă electronică] : Expoziţie
Authors: Zadainova, Snejana, alcăt.
Purici, Aliona, alcăt.
Topalo, Valentina, coord. şt.
Keywords: egalitate de gen
femei
bărbaţi
discriminare
expoziţii online
colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a USARB
Issue Date: 2022
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Şanse egale în societate între femei şi bărbaţi : 8 martie - Ziua Internaţională a Femeii [Resursă electronică] : Expoziţie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; realizare: Snejana Zadainova, Aliona Purici ; coord: Valentina Topalo ; ed. video: Centrul de Informatizare. – Bălţi, 2022.
Abstract: Expoziţia „Şanse egale în societate între femei şi bărbaţi” conţine documente selective din colecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB despre Legislaţia Republicii Moldova cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, politici de gen, despre femei care pot reuşi. Pentru a promova egalitatea de gen și abilitarea femeilor Biblioteca Ştiinţifică USARB oferă informaţii utile la tema dată, destinată studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice şi tuturor persoanelor din societate.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5500
Appears in Collections:Multimedia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zadainova_Purici_8_martie.pdf6,01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons