Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5485
Title: Calculul coeficientului de extincţie şi a constantei electrice ale straturilor subţiri policristaline de ZnSxSe1-x [Articol]
Authors: Popa, Mihail
Keywords: straturi subţiri
conductivitate electrică
Issue Date: 2016
Publisher: USARB
Citation: Popa, Mihail. Calculul coeficientului de extincţie şi a constantei electrice ale straturilor subţiri policristaline de ZnSxSe1-x / Mihail Popa // Conferinţa ştiinţifico-practică „Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice”, 3 martie 2016. Secţia 1 : Ştiinţe economice ; Secţia 2 : Ştinţe exacte şi inginereşti. – Cahul : Univ. de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul, 2016. – P. 168-172. – ISBN 978-9975-88-012-1.
Abstract: Studiul unor proprietăţi optice ale straturilor subţiri semiconductoare, cum ar fi spectrele de transmisie, reflexie şi absorbţie, dispersia indicelui de refracţie n şi a coeficientului de extincţie k în anumite domenii spectrale, precum şi influenţa tratamentului termic asupra acestora, permite obţinerea de informaţii importante privind structura de benzi energetice ale semiconductorilor şi mecanismul de interacţiune a radiaţiei electromagnetice cu stratul subţire. Corelând aceste rezultate cu cele obţinute din studiul fenomenelor de transport ale acestora, se pot obţine informaţii exacte cu privire la caracteristicele generale ale straturilor respective.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5485
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popa_M_calcul.pdf647,31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons