Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5291
Title: Interuniversitaria : Materialele Colocviului şt. Studenţesc, 23 aprilie 2021, ed. a 17-a : Vol. 2.
Authors: Gaşiţoi, Natalia
Priţcan, Valentina
Razmeriţa, Liubovi
Sirota, Elena
Melnic, Alexandra
Cibotaru, Oxana
Evdochimov, Liliana
Ciobanu, Silvia
Keywords: cercetări ştiinţifice
instituţii superioare de învăţămînt
studenţi
activitate de cercetare ştiinţifică
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
conferinţe
Issue Date: 2021
Publisher: USARB
Citation: Interuniversitaria [Resursă electronică] : Materialele Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor, Ediţia a 17-a, 23 aprilie 2021 : [În 3 vol.]. Vol. 2 / comitetul ştiinţific: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; colegiul de redacţie: Liubovi Razmeriţa [et al.]. – Bălţi : Centrul editorial universitar, 2021. – 328 p. : tab., fig., diagr. Bibliogr. la sfârşitul art. – ISBN 978-9975-50-266-5.
Abstract: Volumul include lucrările ştiinţifice prezentate de studenţii de la instituţiile superioare de învăţămînt din Republica Moldova la Colocviul Ştiinţific Studenţesc „Interuniversitaria” ediţia a 17-a, care a avut loc pe 23 aprilie 2021 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5291
ISBN: 978-9975-50-266-5
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interuniversitaria_Vol_2.pdf9,03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons