Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5248
Title: Promovarea online a cărții: principii și strategii [Resursă electronică] : Prezentare
Authors: Ucraineţ, Lilia, alcăt.
Palii, Gherda, alcăt.
Keywords: cărţi
promovare online
colecţia Bibliotecii Ştiinţifice a USARB
biblioteci universitare
biblioteci municipale
bloguri
expoziţii online
expoziţii informative
utilizatori
reţele sociale
achiziţii recente
donaţii
donatori
Issue Date: 2021
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Promovarea online a cărții: principii și strategii [Resursă electronică] : Prezentare / Lilia Ucraineţ, Gherda Palii / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Bălţi, 2021.
Abstract: În acest articol sunt prezentate principiile şi strategiile de promovarea online a cărții din bibliotecile universitare, municipale din Republica Moldova, Rusia şi România şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Sunt reliefate strategiile de promovare online a resurselor informaționale care influenţează modul de organizare al bibliotecilor, cerințele utilizatorilor și domeniile de cercetare. Promovarea online a cărţii oferă asigurarea accesului la tehnologiile moderne, crearea de noi instrumente de lucru şi servicii ce permit acordarea unui sprijin curricular la toate nivelurile academice şi învăţarea pe tot parcursul vieții.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/5248
Appears in Collections:Multimedia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ucrainet_Promovarea_cartii.pdf11,47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.