Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4937
Title: Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi viitor: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, consacrată celor 75 de ani de la fondarea universităţii bălţene, din 09 octombrie 2020. Vol.1
Authors: Gaşiţoi, Natalia
Priţcan, Valentina
Razmeriţa, Liubovi
Sirota, Elena
Melnic, Alexandra
Cibotaru, Oxana
Ciobanu, Silvia, design
Evdochimov, Liliana, tehnored.
Keywords: învăţămînt superior
conferinţe ştiinţifice
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
calitatea educaţiei
Issue Date: 2020
Publisher: USARB
Citation: „Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi viitor”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2020; Bălţi). Relevanţa şi calitatea formării universitare: competenţe pentru prezent şi viitor: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, consacrată celor 75 de ani de la fondarea universităţii bălţene, din 09 octombrie 2020 / comitetul ştiinţific: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.]; colegiul de redacţie: Valentina Priţcan [et al.]. – Bălţi: US „Alecu Russo" din Bălţi, 2020. – ISBN 978-9975-50-254-2. Vol.1. – 2020. – 304 p.: fig., tab. – ISBN 978-9975-50-255-9.
Abstract: Acest volum cuprinde materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrate aniversării a 75 de ani de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, desfăşurată la 09 octombrie 2020. Volumul include comunicările prezentate în cadrul a 6 secţiuni. În această culegere şi-au publicat articolele mai mulţi cercetători din ţară şi de peste hotare, abordând în exclusivitate problema calităţii în formarea specialiştilor în învăţământul superior.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4937
ISBN: 978-9975-50-255-9
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
relevanta_mat_conf_Vol1.pdf6,73 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons