Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4762
Title: Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2019
Authors: Nagherneac, Anna
Aculova, Taisia
Găină, Diana
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Ciobanu, Silvia
Keywords: bibliografie
realizări didactice
cercetări ştiinţifice
ştiinţe juridice
ştiinţe filologice
ştiinţe economice
pedagogie
psihologie
Issue Date: 2020
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar … / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Anna Nagherneac [et al.] ; red. resp.: Elena Harconiţa ; red.bibliogr.: Lina Mihaluţa. – Bălţi : [S. n.], 2020. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5) – . – ISBN 978-9975-50-036-4. … 2019. – 2020. – 132 p. – ISBN 978-9975-50-249-8.
Abstract: Colecţia Bibliographia Universitas găzduieşte un nou Anuar bibliografic 2019 cu informaţii despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale universitarilor bălţeni materializate în monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, articole şi comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Sunt atestate peste 760 de înregistrări bibliografice. Lucrarea este structurată pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Înregistrările bibliografice urmează ordinea alfabetică după numele de autor sau titluri de documente.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4762
ISBN: 978-9975-50-036-4
978-9975-50-249-8
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anuar_2019.pdf4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons