Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4666
Title: Interuniversitaria : Materialele Conferinţei Şt. a Studenţilor, 08 oct. 2020, ed. a 16-a
Authors: Gaşiţoi, Natalia
Razmeriţa, Liubovi
Melnic, Alexandra
Cibotaru, Oxana
Evdochimov, Liliana
Ciobanu, Silvia
Keywords: cercetări ştiinţifice
conferinţe ştiinţifice studenţeşti
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
studenţi
Issue Date: 2020
Publisher: USARB
Citation: „Interuniversitaria", conferinţă ştiinţifică a studenţilor (16 ; 2020 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor, 08 oct. 2020, ed. a 16-a / comitetul ştiințific: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; colegiul de redacție: Liubovi Razmeriţa [et al.]. – Bălţi : US "Alecu Russo", 2020. – 332 p. : diagr., fig., tab. – Texte : lb. rom., engl., fr., alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl., fr. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 70 ex. – ISBN 978-9975-50-248-1.
Abstract: Volumul include lucrările ştiinţifice prezentate de studenţii de la instituţiile superioare de învăţămînt din Moldova la Conferinţa Ştiinţifică Studenţească „Interuniversitaria” ediţia a 16-a, care a avut loc pe 08 octombrie 2020 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4666
ISBN: 978-9975-50-248-1
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Interuniversitaria2020.pdf7,6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Coperta_Interuniv2020-1.png94,7 kBimage/pngThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons