Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4409
Title: Dezvoltarea şcolii incluzive : Suport de curs pentru studenţii ciclului II - studii superioare de master : Specialitatea - Managementul educaţiei incluzive
Authors: Pereteatcu, Maria
Keywords: educație incluzivă
şcoli incluzive
Issue Date: 2019
Publisher: USARB
Citation: Pereteatcu, Maria. Dezvoltarea şcolii incluzive : Suport de curs pentru studenţii ciclului II - studii superioare de master : Specialitatea - Managementul educaţiei incluzive // Maria Pereteatcu ; Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălţi, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei. - Bălţi : [s. n.], 2019. - 180 p. : tab.
Abstract: Suportul de curs ”Dezvoltarea școlii incluzive” se adresează, preponderent, studenților ciclului II – studii superioare de master de la specialitatea ”Managementul educației incluzive”, cadrelor didactice şi manageriale, personalului specializat din cadrul instituţiilor de învăţământ general (cadrelor didactice de sprijin, psihologilor şcolari, logopezilor), dar şi factorilor de decizie, şi are menirea de a sprijini eforturile şcolilor în aspiraţia de a deveni instituţii pentru toţi copiii, prin urmare, şi instituţii incluzive.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4409
Appears in Collections:Publicaţii didactice şi metodice

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
educatie_incluziva.pdf2,63 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons