Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4350
Title: Orientări actuale în cercetarea doctorală : Materialele Colocviului ştiinţific al doctoranzilor, Ed. a 8-a, 15 decembrie 2018
Authors: Gaşiţoi, Natalia
Priţcan, Valentina
Topală, Pavel
Leahu, Nicolae
Razmeriţa, Liubovi
Melnic, Alexandra
Ciobanu, Silvia
Evdochimov, Liliana
Keywords: cercetări ştiinţifice
colocvii ştiinţifice
doctoranzi
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Issue Date: 2019
Publisher: USARB
Citation: “Orientări actuale în cercetarea doctorală”, colocviu ştiinţific al doctoranzilor (8 ; 2018 ; Bălţi). Orientări actuale în cercetarea doctorală : Materialele Colocviului ştiinţific al doctoranzilor, Ed. a 8-a, 15 decembrie 2018, Bălţi / com. şt.: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; col. red.: Liubovi Razmeriţa [et al.]. – Bălţi : US "Alecu Russo", 2019. – 223 p. : fig., tab. – ISBN 978-9975-50-236-8.
Abstract: Lucrarea include comunicările prezentate în cadrul Colocviului ştiinţific al doctoranzilor, "Orientări actuale în cercetarea doctorală", care a avut loc pe 15 decembrie 2018 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4350
ISBN: 978-9975-50-236-8
Appears in Collections:Conferinţe. Colocvii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
colocv_doctor.pdf4,07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons