Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4316
Title: Conferinţa naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective", Bălţi, 21-22 iunie 2019.
Authors: Capcelea, Valeriu
Boincean, Boris
Şaragov, Vasilii
Capcelea, Victor
Keywords: conferinţe ştiinţifice
Academia de Ştiinţe a Moldovei
ştiinţa în Republica Moldova
Issue Date: 2019
Publisher: USARB
Citation: Conferinţa naţională cu participare internaţională "Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective", Ediţia a 3-a, 21-22 iunie 2019, Bălţi / colegiul redacţional: Valeriu Capcelea (coordonator), Boris Boincean, Vasilii Şaragov ; redactor tehnic: Victor Capcelea. – Bălţi : [s. n.], 2019. – 493 p. – Antetit.: Filiala Bălţi a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord, Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia". – Bibliogr. la sfărşitul art. – ISBN 978-9975-3316-1-6.
Abstract: Acest volum cuprinde materialele de la Conferinţa naţională cu participare internaţională „Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective”, desfăşurată la 21-22 iunie 2019. Volumul cuprinde 106 articole ştiinţifice, care abordează posibilitățile de valorificare a sectorului de cercetare şi inovare în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4316
ISBN: 978-9975-3316-1-6
Appears in Collections:Conferințe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
conf_nationala_stiinta.pdf12,49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons