Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4301
Title: Cărţi cu autograf, dedicaţii, Ex-libris şi supralibros în colecţiile Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți [Articol]
Authors: Cristian, Elena
Keywords: autograph books
dedication books
Ex-Libris
manuscript notes
rare book
personalities
Balti university librarians.
Issue Date: 2017
Publisher: BŞ USARB
Citation: Cristian, Elena. Cărţi cu autograf, dedicaţii, Ex-libris şi supralibros în colecţiile Bibliotecii Științifice a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți / E. Cristian // Magazin bibliologic : Rev. şt. şi bibliopraxiologică. – 2017. – Nr 3-4. – P. 112-124. – ISSN 1857-1476.
Abstract: Every library holds in its collections autograph and dedication books. The article describes the ways of promoting and capitalizing the heritage of such books, copies containing notes, Ex-Libris, files enriched by manuscript autographs, penetrated by the soul of those who created them. Their presentation is necessary and yet exciting, an invitation to discover the true values of the SLU-SARB collection.
Fiecare bibliotecă conține în colecția sa cărți cu autografe și dedicații. Articolul descrie mo-duri de promovare și valorificare a acestei moșteniri de carte înscrisă. Carți cu notițe, ex-librisuri, docu-mente imbogățite cu autografe sunt pătrunse de su-fletele celor, care le-a scris-o. Prezentarea acestor documente este necesară și foarte interesantă, ca o invitație pentru descoperire ulterioară a valorilor bibliofile din colecția Bibliotecii Științifice de Stat “Alecu Russo” din Bălți.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4301
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cristian_E_cărţi_autograf.pdf1,17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons