Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4299
Title: Surse electronice de informare utilizate în formarea culturii informaţiei utilizatorului [Articol]
Authors: Staver, Mihaela
Keywords: cultura informației
arhive electronice
acces deschis
statistici de bibliotecă
Issue Date: 2017
Publisher: BŞ USARB
Citation: Staver, Mihaela. Surse electronice de informare utilizate în formarea culturii informaţiei utilizatorului / M. Staver // Magazin bibliologic : Rev. şt. şi bibliopraxiologică. – 2017. – Nr 1-2. – P. 82-88. – ISSN 1857-1476.
Abstract: Autorul prezintă noi conținuturi, metode și instrumente de predare a cursului „Bazele Cultura informației” în cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Se referă la modulul 1 – Instrumente de recuperare a informației pentru studii și cercetări – motoare de căutare (portaluri, directoare, rețele sociale etc.), de cercetare de management al datelor: OpenAIRE, Acces Deschis (DOAJ, OAJI, DOAB, OA blog-ul OA, IBN, Zenodo depozit), site-ul și blog-ul BȘ USARB, Repozitoriul instituțional ORA etc.
The author writes about new contents, methods and tools of teaching the course „The Bases of Information Literacy” at Balti University. In particular refers to Module 1: Information retrieval tools for studies and research: search engines (portals, directories, social networks, etc.), Data management research: OpenAIRE, Open Access (DOAJ, OAJI, DOAB, OA blog OA, IBN, Zenodo Repository), the site and blog of BS USARB, Institutional RepozitoryORA (Open Research Archive) USARB, international interactive world catalogues Open Library, Calameo, Issuu, Scribd.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4299
Appears in Collections:Articole

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Staver_M_surse_electronice.pdf2,45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons