Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4285
Title: Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2016
Authors: Nagherneac, Anna
Ababii, Lilia
Culicov, Natalia
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Ciobanu, Silvia
Keywords: bibliografie
realizări didactice
cercetări ştiinţifice
ştiinţe juridice
ştiinţe filologice
ştiinţe economice
pedagogie
psihologie
Issue Date: 2017
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Contribuţii Ştiinţifice ale profesorilor şi colaboratorilor : Anuar 2016 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Anna Nagherneac [et al.] ; red. resp.: Elena Harconița ; red. bibliogr.: Lina Mihaluța ; coperta/tehnored.: Silvia Ciobanu. – Bălți : Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2017 – 145 p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-036-4.
Abstract: Anuarul bibliografic – 2016 prezintă informaţii despre contribuţiile ştiinţifico-didactice ale universitarilor şi bibliotecarilor materializate în monografii, manuale, cursuri universitare, programe didactice, articole şi comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (cuprinde peste 800 de înregistrări bibliografice). Lucrarea este structurată pe facultăţi în ordinea cronologică a constituirii lor, iar în cadrul facultăţilor pe catedre. Înregistrările bibliografice urmează ordinea alfabetică după numele de autor sau titluri de documente.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4285
ISBN: 978-9975-50-036-4
978-9975-50-154-5 (Bibliographia Universitas)
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anuar_ 2016.pdf1,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons