Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/4282
Title: Științele reale universitare bălțene la 70 de ani : Bibliografie
Authors: Scurtu, Elena
Fotescu, Maria
Nagherneac, Anna
Harconiţa, Elena
Mihaluţa, Lina
Ciobanu, Silvia
Keywords: bibliografii
înregistrări bibliografice
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Facultatea „Ştiinţe Reale”
realizări didactice
cercetări ştiinţifice
Issue Date: 2017
Publisher: Biblioteca Ştiinţifică USARB
Citation: Științele reale universitare bălțene la 70 de ani : Bibliografie / Bibl. Şt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi ; alcăt.: Elena Scurtu, Maria Fotescu, Anna Nagherneac ; red. resp.: Elena Harconița ; red. bibliogr.: Lina Mihaluța. – Bălți, 2017. – 427 p. – (Bibliographia Universitas, ISBN 978-9975-50-154-5). – ISBN 978-9975-50-208-5.
Abstract: Bibliografia propune utilizatorilor o istorie bibliografică a Facultăţii de „Ştiinţe Reale” care în 2017 a împlinit vârsta de 70 de ani. Lucrarea este la ediţia a III-a şi sintetizează patrimoniul documentar (doar rezultatele cercetărilor ştiiţifice şi didactice) al profesorilor Facultăţii, concretizat în: studii de doctorat, monografii, brevete de invenţii, rapoarte ştiinţifice, manuale, note de curs, ghiduri, indicaţii metodice, articole în culegeri, anale şi seriale, documente electronice.
URI: http://dspace.usarb.md:8080/xmlui/handle/123456789/4282
ISBN: 978-9975-50-154-5
978-9975-50-208-5
Appears in Collections:Bibliografii

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stiinte_reale _70.pdf3,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons